1 2 3 4

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

home

כבר לפני שלושת אלפים שנה גידלו בעמק האלה את גפני היין הטובות בעולם העתיק. אבותינו בצרו את הענבים שצמחו על שריגי הגפנים ועשו מהם את היין שעלה על שולחנם של מלכים. היום בישוב שריגים (לי-און) מתוך האהבה הגדולה ליין, לאדמה, לטבע וליצירה, נולד יקב שריגים.

יקב שריגים הינו יקב בוטיק משפחתי, שהחל את דרכו בבציר 2002. היקב מייצר כ-3000 בקבוקים בשנה, ובכל זאת, מייצרים ביקב יין משלושה זנים, כולם אדומים. בעלי היקב הם אוריאל הררי ומוטי מרדכי. מורה דרך ואגרונום, שכנים ביישוב ליאון-שריגים, שחיברו את האהבה הגדולה שלהם ליין לבניית יקב בחצר האחורית המשותפת, יקב שריגים. בזכות היותו יקב קטן, מקבל היין של שריגים תשומת לב פרטנית וידנית לכל אורך התהליך: מהבציר, דרך המיון, שבירת הגרגירים והפרדת השדרות, ועד לשלבי ההתססה, היישון בחביות הביקבוק והאחסון- אוריאל היינן, מוטי ובני המשפחה עושים באהבה את המלאכה ומקדישים תשומת לב אישית לכל פרט קטן. המגע האישי הזה, מאמינים ב”שריגים”, נותן ליין חלק חשוב מאופיו המיוחד.

 

ענבי יינות שריגים

בכרם ניר בשיפולי הר כיתרון הנישא לגובה 750 מטר, גדלים הענבים שמהם עושים את יינות שריגים. איזור זה מצטיין באדמה ובאקלים נוחים לגידול גפנים ולייצור יין. הפרשי הטמפרטורה בין היום והלילה ייחודיים לאזור זה ומשביחים את איכות הגפן. יינן היקב - אוריאל, מקיים קשר הדוק עם הכורם עמית ניר ומעורב בתהליכי התפתחות הגפנים מהם מופק יין שריגים.

צפו בנו בפעולה